Best Of 2022

Best Chili (Non-Chain)

1. Camp Washington Chili

2. Pleasant Ridge Chili

3. Price Hill Chili

4. Zip’s Cafe

5. OTR Chili

6. Empress Chili

7. Pig Candy BBQ

8. Bard’s Burgers & Chili

9. Melt Revival

10. The Chili Hut