Neko Case @ Taft Theatre

Photos by Keith Klenowski 

Scroll down to view images
Neko Case @ Taft Theatre
Neko Case @ Taft Theatre
Neko Case @ Taft Theatre
Neko Case @ Taft Theatre
Neko Case @ Taft Theatre
Neko Case @ Taft Theatre
Neko Case @ Taft Theatre
Neko Case @ Taft Theatre
Neko Case @ Taft Theatre
Neko Case @ Taft Theatre